Blog

มทร.อีสาน จัดประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

962-768x614
ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.อีสาน จัดประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2565 มทร.อีสาน โดย ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน โดยมี อาจารย์ ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานและแสดงผลงานสหกิจศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สำหรับกิจกรรมในงานมีการประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ 1. ประเภทสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 2. ประเภทที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น  3. ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  และมีกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาคบรรยาย จำนวน  30 ผลงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ผลงาน กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จำนวน 10 ผลงาน และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 10 ผลงาน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน จากหน่วยงานภายในทั้ง 4 วิทยาเขต และตัวแทนจากสถานประกอบการภายนอก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ  และเครือข่ายสถาบันการศึกษาพัฒนาสหกิจศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญมาตัดสินผลงานในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน /ข่าว

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping