Blog

มทร.อีสาน โดย ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฎิบัติสู่ตลาดแรงงาน

ฺBG_ALBUM_2023.3.14_๒๓๐๓๑๕_13-1024x683
ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.อีสาน โดย ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฎิบัติสู่ตลาดแรงงาน

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานโครงงาน  สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ให้รุ่นน้องที่กำลังจะออกไปปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

          สำหรับการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และกิจกรรมที่ 2 เป็นการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565  โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร์ และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2. กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  และ 3. กลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญมาตัดสินผลงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 740 คน จากทุกคณะในศูนย์กลางนครราชสีมา

          ด้าน รองศาสตาจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่นักศึกษาจะได้แสดงออกถึงความรู้ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดหลักสูตร ประสบการณ์และประโยชน์ของการเรียนรู้จากระบบสหกิจศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าแสดงออกผ่านเวทีการนำเสนอ และแสดงผลงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาได้ศึกษาใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้ศึกษาวิจัยจนเกิดเป็นผลงานและนวัตกรรมที่มานำเสนอในโครงการ ทั้งนี้  ระบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต จากระบบการศึกษาแบบบูรณาการ หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลให้เกิดภาคีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาในคณะต่างๆ ที่ได้ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมาแล้ว มทร.อีสาน จึงได้มีเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตต่อไป

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง / ภาพ

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping